基本信息

更新日期:
包名:
com.togg.trugoapp
版本:
2.6.0
类型:
地图和导航
平台:
安卓
评分:
发布日期:
2024-03-26
价格:
免费
开发者:

应用更新

Trugo, sürekli olarak geri bildirimleri dikkate alarak yenilenmeye devam ediyor. Yeni versiyon ile kullanımınıza sunulanlar;
Performans iyileştirmeleri ve hataların giderilmesi ile daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim
Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yenilenen kullanıcı ara yüzü

Trugo应用截图

【图】Trugo(截图1)【图】Trugo(截图2)【图】Trugo(截图3)

Trugo应用简介

Trugo 为您的电动汽车提供无缝且用户友好的充电生态系统。

Trugo 旨在在土耳其建立端到端不间断的高性能充电网络,通过其用户友好的界面和消除范围问题的技术提供无缝充电体验。 Trugo 在土耳其的许多不同地点提供快速充电器服务,以其以用户为导向的方法将旅行体验提升到一个新的水平。

Trugo 凭借其广泛的站点网络提供舒适且不间断的体验,还与市场上的所有电动汽车兼容。

使用 Trugo 移动应用程序踏上不间断的旅程!

广泛的充电网络:通过访问高性能和全面的充电网络,您可以查看最近的充电站和可用性。

即时充电状态监控:您可以在任何时间、任何情况下通过移动应用程序跟踪电动汽车的充电过程,从而获得详细信息。

端到端充电体验:您可以通过 Trugo 应用程序开始和停止充电,并使用 Trugo 移动应用程序完成付款。您可以查看过去的充电流程并访问有关充电生态系统的详细信息。

通过下载 Trugo 移动应用程序,您现在可以在充电生态系统中占有一席之地,并通过 Trugo 世界提供的创新服务让您的生活更轻松。

详细信息可访问Trugo官网或联系客服。

类似Trugo应用

瓜拉图巴,蓬塔拉巴拉那州和伊塔波阿市公共交通的正式应用
欢迎使用Vem deÔnibus,该应用程序可显示位于巴拉那州的瓜拉图巴和巴拉那州以及圣卡塔琳娜州的伊塔波市的公共交通实时信息。在Vem by Bus,您可以访问:-在附近的信用网点和网点的地图上的位置-咨询您所在城市运营线路的时间表-在给定路线上运行的车辆的实时位置-两点之间的旅行计划,考虑步行和使用公共交通工具,包括实时信息-普遍关注的信息以及涉及路线和..
HIT Mobile允许您从HANSETRANS获取运输订单,以管理和处理它们。立即联系您所在地区的HANSETRANS分公司,了解您的注册情况。接受和拒绝订单查看您提供的运输..
HIT Mobile允许您从HANSETRANS获取运输订单,以管理和处理它们。立即联系您所在地区的HANSETRANS分公司,了解您的注册情况。接受和拒绝订单查看您提供的运输订单。您将看到持续时间和路线,以及提供的运输费用。自己决定要开车哪些工作,哪些不工作。所有订单一目了然管理您接受的运输订单,并密切关注未来的情况。所有信息触手可及您始终可以在设备上获得..
享受斯拉德明-达赫斯坦照片般逼真的3D。游弋在促进风景逼真的3D表示随着GPS功能定位。当前位置被显示在3D地图上的GPS。但是,不仅在当地,而且在家里就可以给你拜一个完美的概..
享受斯拉德明-达赫斯坦照片般逼真的3D。游弋在促进风景逼真的3D表示随着GPS功能定位。当前位置被显示在3D地图上的GPS。但是,不仅在当地,而且在家里就可以给你拜一个完美的概述的三维视图。所有的信息是地理定位准确。功能一览:基于航拍照片真实感的3D地图从A-Z斯拉德明,达赫斯坦信息在该地区的所有属性夏季卡的优点区域与显示Wegverlaufs的,描述和高程..
使用此应用程序,您可以找到公司联系人,公司地址,电子邮件地址和其他服务。找到当地埃塞俄比亚公司的电话号码找到公司的电子邮件地址找你详细的公司寻找公司联系人寻找其他服务
使用此应用程序,您可以找到公司联系人,公司地址,电子邮件地址和其他服务。找到当地埃塞俄比亚公司的电话号码找到公司的电子邮件地址找你详细的公司寻找公司联系人寻找其他服务
找到您附近最便宜的燃料。成为 RACT 会员可以节省更多。
在塔斯马尼亚寻找更便宜的燃料?每次使用节油器加满油箱时都可以节省。Fuel Saver 使用政府规定的报告实时显示塔斯马尼亚的价格,因此您可以轻松找到附近最便宜的燃料。• 按郊区或邮政编码搜索并获取前往任何服务站的路线• 寻找红色勾号——这是该地区最低的价格• 按您喜欢的燃料类型过滤(包括电动!)• 在联合石油公司轻松找到会员折扣价您知道您可以通过 RACT..
【免费】下载直接体验免费七天全功能试用!自选桥上桥下,不会傻傻分不清楚;汽车、重机、大货车、机车导航,统统给您最佳路径!
👉您知道有个年收入超过1亿元的超速照相杆?👉您知道罚单有哪几种吗?固定式测速、流动式测速、未保持车距、闯红灯、区间测速、科技执法 (唉唷喂呀…) BUT 免惊❗导航王都会提醒你!1️⃣【什么样的人最需要】1) 觉得车机导航地图陈旧、操作困难!2) 受不了免费导航软体奇怪的绕路!3) 不想再接到罚单!4) 很想避开堵车或事故!5) 想离线使用 (需连网功能除外..
Stoppi是一个实时位置感知,并停止在图尔库地区的公交大巴调度应用。建立在地图上显示应用程序的功能外包括:的有关何时到达公交车站-reaaliaikaiset /时间表录制停..
Stoppi是一个实时位置感知,并停止在图尔库地区的公交大巴调度应用。建立在地图上显示应用程序的功能外包括:的有关何时到达公交车站-reaaliaikaiset /时间表录制停止为收藏在地图显示上-oman位置自动转移到最近的suosikkipysäkkiin打开应用程序在地图上-bussien实时定位地址和位置搜索传统或卫星式地图视图一停就是设计能满足大多..
此应用程序包含有关如何检查汽车税的信息,在线和离线(SMS),城镇如下:西爪哇(板D,E,F,T和Z)雅加达特殊首都区(B)中爪哇(板G,H,K,R,AA和AD)东爪哇(图版L..
此应用程序包含有关如何检查汽车税的信息,在线和离线(SMS),城镇如下:西爪哇(板D,E,F,T和Z)雅加达特殊首都区(B)中爪哇(板G,H,K,R,AA和AD)东爪哇(图版L,M,N,P,S,W,AE,和AG)日惹特区(AB)南苏拉威西(DD,DW和DP)特区亚齐(BL)西努沙登加拉(DR)JAMBI(BH)万丹(A和B)西苏门答腊(BA)中加里曼丹(KH..
轿车,卡车,拖车和摩托车在昆士兰州免费注册状态检查。
Qld Rego Check是昆士兰州政府(运输和主要道路部)的免费移动应用程序,可让您检查汽车,卡车,船只,拖车和摩托车的注册状态。此应用需要Android 5.0或更高版本。只需输入昆士兰州注册号或车辆识别号(VIN)即可查看注册状态和车辆的其他独特详细信息(例如说明,使用目的和注册/检验有效期证书)。通过搜索注册,您可以确保在使用前注册是最新的。
Moovim为您提供镇上最好的司机。有了Moovim,您可以获得驾驶员的所有信息,他们将把您扶起来,并且仍然可以在比赛结束时评估它。使用Moovim,您可以提前计划运行,知道要..
Moovim为您提供镇上最好的司机。有了Moovim,您可以获得驾驶员的所有信息,他们将把您扶起来,并且仍然可以在比赛结束时评估它。使用Moovim,您可以提前计划运行,知道要支付多少费用,同时仍然可以评估自己的体验,以帮助维护我们的应用质量。在Mobcar,您会发现您所在城市的知名驾驶员能够提供最佳的城市出行服务,因此,乘坐我们的Mobcar应用程序,让M..
Trugo 为您的电动汽车提供了一个用户友好的充电生态系统。
Trugo 为您的电动汽车提供无缝且用户友好的充电生态系统。Trugo 旨在在土耳其建立端到端不间断的高性能充电网络,通过其用户友好的界面和消除范围问题的技术提供无缝充电体验。 Trugo 在土耳其的许多不同地点提供快速充电器服务,以其以用户为导向的方法将旅行体验提升到一个新的水平。 Trugo 凭借其广泛的站点网络提供舒适且不间断的体验,还与市场上的所有电..

Trugo应用下载

网盘资源应用市场应用官网